Lithuanian Kyokushin

Lietuvos kyokushin karate federacijos kvalifikacijos kėlimo veiklų plėtra

Federacija

Federacija

 • Veiklos vykdytojas: LKKF
 • Tinklapis: kyokushin.lt
 • Kontaktinis telefonas: +370 698 08099
 • Adresas Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius
 • El. paštas: info@kyokushin.lt

Sportininkų užsiiminėjančių kiokušin karatė visoje Lietuvoje

Varžybų dalyvių kasmet susirenka į Lietuvos čempionatus

Klubas vieniją federaciją bei visą jos veiklą

Metus vykdo veiklą bei plėtra visoje Lietuvoje

Numatytos projekto veiklos

Numatytos projekto veiklos

Bendra projekto vertė - 79867,00 € iš kurių 71800,31€ yra Sporto Rėmimo Fondo (SRF) indėlis

Kvalifikacijos kėlimo seminaras

Druskininkai - 50 dalyvių

Planuojamas 2 dienų kvalifikacijos kėlimo seminaras, kurio metu būtų mokomasi Kiokušin karatė technikos ir skaitomi teoriniai pranešimai apie dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai. Veiklos bus organizuojamos atsižvelgiant į dalyvių sportinį pajėgumą (10-1 kyu ir 1-5 dan kategorijas). Su kiekvienos atskiros grupės dalyviais dirbs atskiri kviestiniai kiokušin karatė meistrai. Dalyviams ir projekto lėšų bus apmokamos apgyvendinimo, maitinimo ir organizavimo išlaidos. Tokiu būdu bus UŽTIKRINTAS LYGIATEISIŠKAS DALYVAVIMAS tiek didžiųjų MIESTŲ, tiek mažųjų miestų ar KAIMŲ klubų nariams.

Numatomas rezultatas

 • Didinamas kiokušin karatė sporto šakos prestižas, narių pasididžiavimas būti šios bendruomenės dalimi.
 • LKKF klubuose didės susidomėjimas pasitikėjimas jų teikiamomis paslaugomis, dalyviai reguliariau dalyvaus treniruotėse, taip pat tai skatins naujų narių įsitraukimą į kiokušin karatė veiklas.
 • Stiprinamas bendradarbiavimas tarp Lietuvos kiokušin karatė klubų, bus užtikrinamas tolygus technikos išmanymas skirtinguose Lietuvos klubuose.
 • Gilinamos žinios apie dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai.

Kvalifikacijos kėlimo seminaras

Lenkija - 15 dalyvių

Seminaro metu dėmesys bus teikiamas katos atlikimui, keliamiems pasauliniams reikalavimams šios technikos išmanymui. Programa apims visas veiklos sritis: “Technika”, “Dvasia” ir “Ištvermė” Kvietime akcentuojama svarba dalyvauti sportininkams, treneriams ir teisėjams, kad būtų įsigilinta į Europos karate organizacijos (EKO) keliamus reikalavimus atliekamos technikos išmanymui ir tuo pat metu gebėjimą šias žinias perduoti savo ugdytiniams visose Europos šalyse. Seminaro organizatorius: Europos karatė organizacija (EKO) Instruktoriai iš Europos karate organizacijos: Furko Kalman, Brian Fitkin, Howard Collins, Jan Bulow, Michael Soderkvist, Jesus Talan, Remigiusz Karpinski.

Numatomas rezultatas

 • Pagilintos teorinės žinios ir praktinės įgūdžiai katos atlikimo srityje.
 • Didinamas kiokušin karatė sporto šakos prestižas, narių pasididžiavimas būti šios bendruomenės dalimi.
 • LKKF klubuose didės susidomėjimas pasitikėjimas jų teikiamomis paslaugomis, dalyviai reguliariau dalyvaus treniruotėse, taip pat tai skatins naujų narių įsitraukimą į kiokušin karatė veiklas.
 • Stiprinamas bendradarbiavimas TARP LIETUVOS IR PASAULIO kiokušin karatė klubų.

Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

Palanga - 700 dalyvių

Bus organizuojamos 3 pamainos pagal amžiaus grupes:

 • I pamaina. Liepos 19-25 d. vaikai iki 12 metų - 250 dalyvių
 • II pamaina. Liepos 26 - rugpjūčio 1 d. vaikai ir jaunimas iki 16 metų - 200 dalyvių
 • III pamaina. Rugpjūčio 3-9 d. Jaunimas iki 29 m ir suaugusieji - 250 dalyvių

 • Kiekviena pamaina dalyvaus 7 dienų kvalifikacijos kėlimo stovykloje, kurios metu būtų mokomasi Kiokušin karatė technikos ir skaitomi teoriniai pranešimai apie dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai. Veiklos bus organizuojamos atsižvelgiant į dalyvių sportinį pajėgumą (10-1 kyu). Su kiekvienos atskiros grupės dalyviais dirbs atskiri kviestiniai kiokušin karatė meistrai. Dalyviams ir projekto lėšų bus apmokamos apgyvendinimo, maitinimo ir organizavimo išlaidos. Tokiu būdu bus UŽTIKRINTAS LYGIATEISIŠKAS DALYVAVIMAS tiek didžiųjų MIESTŲ, tiek mažųjų miestų ar KAIMŲ klubų nariams. Informacija apie projekto veiklas bus skleidžiama socialiniuose tinkluose ir kiekviename LKKF klube atskirai. Kvalifikacijos kėlimo sesijos metu bus naudojami ir projekto lėšų įsigyti tatamiai, vaikai aprūpinami apsaugomis.

  Kvalifikaciją pakels ir naujų kompetencijų įgis šių tikslinių grupių dalyviai:

  • VAIKAI - 350 dalyvių
  • JAUNIMAS (iki 29 m. amžiaus) - 200 dalyvių
  • SUAUGUSIEJI - 150 dalyvių
  • TAME TARPE TAUTINIŲ MAŽUMŲ ATSTOVAI - 150 asmenų
  • TAME TARPE ASMENYS, DIRBANTYS AR TEIKIANTYS PASLAUGAS SPORTO SRITYJE - 90 asmenų
  • TAME TARPE UŽSIENYJE GYVENANTYS LIETUVIAI - 10 asmenų
  • TAME TARPE GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS ASMENYS - 15 asmenų

  Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaras

  Gruzija - 6 dalyviai

  Gruzijoje, Tbilisyje, vyks tarptautinis kiokušin bendruomenės kvalifikacijos kėlimo seminaras. Paraiškos rengimo etape dar nėra pateiktos detalios seminaro programos, tačiau yra paskelbta, kad bus skaitomos teorinės paskaitos ir vedami praktiniai užsiėmimai.

  Numatomas rezultatas

  • Didinamas kiokušin karatė sporto šakos prestižas, narių pasididžiavimas būti šios bendruomenės dalimi.
  • LKKF klubuose didės susidomėjimas pasitikėjimas jų teikiamomis paslaugomis, dalyviai reguliariau dalyvaus treniruotėse, taip pat tai skatins naujų narių įsitraukimą į kiokušin karatė veiklas.
  • Stiprinamas bendradarbiavimas tarp Lietuvos kiokušin karatė klubų, bus užtikrinamas tolygus technikos išmanymas skirtinguose Lietuvos klubuose.
  • Gilinamos žinios apie dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai.
  Kvalifikacijos kėlimo stovykla

  Palanga - 110 dalyvių

  Planuojama 7 dienų kvalifikacijos kėlimo stovykla, kurios metu būtų mokomasi Kiokušin karatė technikos ir skaitomi teoriniai pranešimai apie dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai. Veiklos bus organizuojamos atsižvelgiant į dalyvių sportinį pajėgumą (10-1 kyu). Su kiekvienos atskiros grupės dalyviais dirbs atskiri kviestiniai kiokušin karatė meistrai. Dalyviams ir projekto lėšų bus apmokamos apgyvendinimo, maitinimo ir organizavimo išlaidos. Tokiu būdu bus UŽTIKRINTAS LYGIATEISIŠKAS DALYVAVIMAS tiek didžiųjų MIESTŲ, tiek mažųjų miestų ar KAIMŲ klubų nariams. Informacija apie projekto veiklas bus skleidžiama socialiniuose tinkluose ir kiekviename LKKF klube atskirai. Kvalifikacijos kėlimo sesijos metu bus naudojami ir projekto lėšų įsigyti tatamiai, vaikai aprūpinami apsaugomis.

  Numatomas rezultatas

  • Didinamas kiokušin karatė sporto šakos prestižas, narių pasididžiavimas būti šios bendruomenės dalimi.
  • LKKF klubuose didės susidomėjimas pasitikėjimas jų teikiamomis paslaugomis, dalyviai reguliariau dalyvaus treniruotėse, taip pat tai skatins naujų narių įsitraukimą į kiokušin karatė veiklas.
  • Stiprinamas bendradarbiavimas tarp Lietuvos kiokušin karatė klubų, bus užtikrinamas tolygus technikos išmanymas skirtinguose Lietuvos klubuose.

  Sportininkų kvalifikacijos kėlimo seminaras

  Druskininkai - 140

  Planuojamas 2 dienų kvalifikacijos kėlimo seminaras, kurio metu būtų mokomasi Kiokušin karatė technikos ir skaitomi teoriniai pranešimai apie dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai. Veiklos bus organizuojamos atsižvelgiant į dalyvių sportinį pajėgumą (10-1 kyu ir 1-5 dan kategorijas). Su kiekvienos atskiros grupės dalyviais dirbs atskiri kviestiniai kiokušin karatė meistrai. Dalyviams ir projekto lėšų bus apmokamos apgyvendinimo, maitinimo ir organizavimo išlaidos. Tokiu būdu bus UŽTIKRINTAS LYGIATEISIŠKAS DALYVAVIMAS tiek didžiųjų MIESTŲ, tiek mažųjų miestų ar KAIMŲ klubų nariams. Informacija apie projekto veiklas bus skleidžiama socialiniuose tinkluose ir kiekviename LKKF klube atskirai. Kvalifikacijos kėlimo sesijos metu bus naudojami ir projekto lėšų įsigyti tatamiai, vaikai aprūpinami apsaugomis

  Kvalifikaciją pakels ir naujų kompetencijų įgis šių tikslinių grupių dalyviai:

  • VAIKAI - 40 dalyvių
  • JAUNIMAS (iki 29 m. amžiaus) - 80 dalyvių
  • SUAUGUSIEJI - 20 dalyvių
  • TAME TARPE TAUTINIŲ MAŽUMŲ ATSTOVAI - 10 asmenų
  • TAME TARPE ASMENYS, DIRBANTYS AR TEIKIANTYS PASLAUGAS SPORTO SRITYJE - 25 asmenų

  Pagrindiniai tikslai

  Pagrindinai tikslai

  Bendruomenė

  Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projekto veiklas

  Vaikų užimtumas

  Skatinamas vaikų ir jaunimo (iki 29 metų amžiaus) fizinis aktyvumas

  Fizinis aktyvumas

  Asmenys skatinami su tam tikru reguliarumu (2–4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo pratybose

  Plėtra

  Kelti motyvaciją dalyvauti kiokušin karatė veiklose per LKKF narių bendradarbiavimo stiprinimą Lietuvoje ir vieningos kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimą

  ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA


  Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos misija – kiekvienam prieinamas kokybiškas švietimas ir mokslas kaip visaverčio, socialiai saugaus žmogaus gyvenimo ir konkurencingo, žiniomis grįsto ūkio ir kultūros prielaida.

  SPORTO RĖMIMO FONDAS

  Įkvėpti judėti

  Tikslas - didinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą.

  LIETUVOS KYOKUSHIN KARATE FEDERACIJA

  TOGETHER WE ARE STRONGER

  Lengvas kelias - ne mūsų kelias

  Akimirkos

  Akimirkos

  Keletas pagrindinių akimirkų iš viso plėtros projekto

  • Visos
  • Kvalifikacijos kėlimas Lenkijoje
  • Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai
  • Teisėjų seminaras Gruzijoje

  Kvalifikacijos kėlimo seminaras - Lenkija

  Kvalifikacijos kėlimo seminaras - Lenkija

  Web 3

  Web

  App 2

  App

  Card 2

  Card

  Web 2

  Web

  App 3

  App

  Card 1

  Card

  Card 3

  Card

  Web 3

  Web

  Web 4

  Web

  App 4

  App

  App 1

  App

  --

  App 1

  App

  App 1

  App

  App 1

  App

  App 1

  App

  App 1

  App

  Web 4

  Web

  Web 4

  Web

  Web 4

  Web

  Gruzija

  Teisėjų kėlimo seminaras

  Gruzija

  Teisėjų kėlimo seminaras

  Gruzija

  Teisėjų kėlimo seminaras

  Gruzija

  Teisėjų kėlimo seminaras

  Gruzija

  Teisėjų kėlimo seminaras

  Gruzija

  Teisėjų kėlimo seminaras

  Gruzija

  Teisėjų kėlimo seminaras

  Gruzija

  Teisėjų kėlimo seminaras

  Gruzija

  Teisėjų kėlimo seminaras

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Palanga

  Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Sporto inventoriaus įsigijimas

  Sporto inventoriaus įsigijimas

  Sporto techninių priemonių ir įrangos įsigijimas

  Šalmai

  50 / vienetų

  • Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Kūno apsaugos

  5 komplektai

  • Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

  Tatami

  140 kv.m

  • Sportininkų, trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai